4 Ekim 2016 Salı

Yazılımda hata hangi safhalarda daha çok meydana gelir?

Yazılım geliştirilmesi sırasında karşılaşılan hataların çoğu, yazılımların gereksinimlerini yanlış belirlenmesindendir. Aşağıda istatiksel olarak yazılım hatalarının yaşam döngüsü içerisindeki oranları verilmiştir.

1.Tanımlama (~= 55?%)
2.Design (~= 25?%)
3.Code (~= 15%)
4.Other (~= 5%)