9 Ocak 2017 Pazartesi

Anahtar Sınırlamaları


Bütünlük sınırlamalarının sağlanmasında anahtarlar önemli rol oynar. Anahtar türü belirlenerek, bu sınırlamaların veritabanı yönetim sistemi tarafından otomatik olarak yapılması sağlanır. Söz konusu anahtarlar:

Birincil anahtar (primary key)
Dış anahtar (foreign key)


Birincil Anahtar Sınırlamaları
İlişkisel veritabanlarında bir tablonun benzer değerler içermeyen (unique) bir sütunu ya da birkaç sütunu birlikte birincil anahtar olarak tanımlanabilir.

Birincil anahtar, bir aday anahtardır ve söz konusu varlığın kayıtlarını en iyi biçimde karakterize eder.
Birincil anahtar tanımlandığında, birincil anahtar NULL değerleri veya birbirinin aynı değerleri içeremez biçiminde bir sınırlama konulabilir. Boş olan değerlere NULL adını veriyoruz. Bu sınırlamanın kontrolünü ise veritabanı yönetim sistemi yapacaktır.


Birincil anahtar tek bir sütundan oluşabileceği gibi, birden fazla sütunun birleşiminden de oluşabilir.
Bu durumda bileşik birinci anahtar’dan söz edilir.
Bileşik birincil anahtarın içerdiği değer tek olmalıdır. Ancak bileşik anahtarı oluşturan sütunların her biri çift değerler içerebilir.

Bununla birlikte birincil anahtarı oluşturan sütunların hiçbiri NULL değer içeremez.

Dış Anahtar Sınırlamaları

Bir dış anahtar, bir sütun veya çok sayıdaki sütunların birleşiminden oluşur.

Dış anahtar, başka bir tabloda yer alan bir birincil anahtarla eşleştirilir.
Dış anahtarın değeri bir birincil anahtar değeriyle eşleşmeli veya NULL olmalıdır. Eğer dış anahtar birincil anahtarın bir kısmını oluşturuyorsa, doğal olarak NULL değer içeremez.