17 Ocak 2017 Salı

BREAK Deyimi

BREAK komutu, bir döngü içerisinde belirlenen amaca ulaşıldığında döngünün kırılarak sonlandırılmasını sağlamaktadır.
Döngüden çıkıldığında WHILE’ın END’ini takip eden kodlardan program çalışmaya devam eder.

Örnek: 1’den 10’a kadar çalışan bir döngüde 8’e gelindiğinde döngüden çıkmasını sağlayalım.


DECLARE @sayac int
SET @sayac=0
WHILE (@sayac<10)
BEGIN
IF (@sayac=8)
BEGIN
PRINT 'Döngüden çikildi'
BREAK
END
SELECT @sayac=@sayac+1
PRINT @sayac
END