12 Ocak 2017 Perşembe

CEILING ( ) Fonksiyonu
Parametre olarak verilen sayısal değeri bir üst sayıya yuvarlar. MS Access’ te kullanılmayan bir fonksiyondur.

SELECT CEILING (5.2) AS "Pozitif Yuvarlama"
       

SELECT CEILING (-7.9) AS "Negatif Yuvarlama"