9 Ocak 2017 Pazartesi

Etki Alanı: Niteliğin aldığı değerlere etki alanı (domain) adı verilir.


Örneğin, “PERSONEL” varlığının “adı ve soyadı” niteliği, birçok PERSONEL adını ve soyadını içeren bir dizidir.
O halde nitelik, matematiksel anlamda bir fonksiyon olarak da değerlendirilebilir. Bir varlık kümesinden bir etki alanına eşlendirmeyi sağlar. Bu sayede her varlık, nitelik ve veri değeri olarak veri çiftleri biçiminde gösterilebilir.Örneğin bir “PERSONEL” varlığı;
(nitelik, etki alanı)


“PERSONEL” varlığının bir elemanı için veri çiftleri yandaki şekildeki gibi ifade edilebilir.

Türetilen Nitelik

Bir nitelik kullanılarak, bir başka varlık niteliği elde edilebiliyorsa, bu yeni niteliğe türetilen nitelik adı verilir.
Örneğin; “PERSONEL” varlığının “doğum tarihi” niteliğinden yararlanılarak, “yaş” niteliği elde edilebilir.

Bir PERSONEL’in doğum tarihi 1961 ise, içinde bulunduğumuz yıldan yararlanılarak, bu tarih çıkarılır ve bu PERSONEL’in yaşı bulunur. O halde, PERSONEL’in “doğum tarihi” niteliği belirli ise, “yaş” isimli bir nitelik tanımlamaya gerek yoktur. “Yaş” niteliği bir türetilen nitelik olarak değerlendirilir.


Çok Değere Sahip Nitelikler

Bir nitelik birden fazla değer ile eşlenebiliyorsa, çok değere sahip nitelik adı verilen bir kavramdan söz edilir.
Örnek: Bir kişinin “beğendiği araba markaları” isimli nitelik, birden çok arabayı kapsayacağı için bu niteliğin çok değere sahip bir nitelik olduğu kabul edilir.
Araba Markaları Niteliği: Renault, Ford, Wolksvagen, Toyota, Nissan, Opel …vs.

Birleşik Nitelik

Birden fazla nitelik birleştirilerek yeni bir nitelik oluşturulabilir. Bu tür niteliklere birleşik nitelik adı verilir.
Rol: Bir ilişki varlığın bir fonksiyonu ise, buna rol adı verilir.

Örneğin, “PERSONEL” varlığı hem yöneticileri hem de işçileri kapsayacaktır. Bu varlıklar arasında bazıları diğerlerinin yöneticisidir. “Kim kimin yöneticisidir?” biçimindeki bir ilişkiyi göz önüne alalım. Bu ilişki;

(Yönetici, İşçi) çiftleriyle karakterize edilir. Ancak bu çiftler arasında, (İşçi, Yönetici) çiftleri göz ardı edilir.Örnek: “PERSONEL” varlığı ile niteliklerini göz önüne alalım. Bu varlığın nitelikleri ve etki alanı, yani içerdiği değerler gösterilmiştir.

Buna hangi PERSONEL’in, diğerinin yöneticisi olduğunu belirleyen “çalıştığı kişi” ilişkisini göz önüne alarak rol çiftlerini belirlersek;

(Neslihan, Derya)
(Neslihan, Semih)
(Serkan, Mehmet)