9 Ocak 2017 Pazartesi

İlişkisel Model Örneği


Örnek olarak basit bir market veritabanı tasarlayalım. Bir markette olabilecek tablolar aşağıda gösterilmiştir.Bu veritabanı örneği basit düzeyde bir örnektir.
Tablolar arasında çeşitli ilişkiler bulunmaktadır.

Örneğin, Personel tablosunda yer alan Reyon No, Reyonlar tablosundaki Reyon No ile ilişkilidir. Burada Reyon No = 23 olan personel “Fatih Yücalar” ın Manav reyonunda çalıştığı bu ilişkiye bakılarak söylenebilmektedir.

Reyonlar tablosunda yer alan her ürün grubuna bir numara verilerek birbirlerine karışmaları engellenmiştir. Ayrıca Ürünler tablosundaki Reyon No alanı Reyonlar tablosundaki Reyon No ile ilişkilidir.

Burada her ürün grubuna bir numara verilerek sistematik bir şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır.

Daha sonra Reyonlar ve Ürünler arasındaki ilişki kullanılarak ürün bilgilerine erişim sağlanmıştır.

Burada ayrıca ürün adına bakılarak, ürünün hangi reyonda yer aldığı hemen tespit edilmektedir.

Örneğin; “Elma” ürünü “23” numaralı reyonda yer almaktadır.

23 numaralı reyonda çalışan personelin ise “Murat Demir” olduğu aradaki ilişkilere bakılarak tespit edilebilmektedir.

SQL Server’ da bu tablolar arasındaki ilişki aşağıdaki gibi olacaktır.