16 Ocak 2017 Pazartesi

INSERT INTO

Tabloya Kayıt Ekleme


Bir tabloya kayıt eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılmaktadır. Bazı durumlarda SQL ifadeleri kullanarak bir tabloya kayıt eklemek durumunda kalabilirsiniz. Bu gibi durumlarda bu deyimi kullanmak yerinde olacaktır. Bu deyimin genel kullanım biçimi şöyledir.

    INSERT INTO tablo_adı (sütunlar) VALUES (değerler)


Burada, tablo_adı; verilerin kaydedileceği tablonun adıdır.
Sütunlar, tablo içinde verilerin kaydedileceği alanlardır.
Değerler ise tabloya kaydedilecek olan verileri göstermektedir.
Bu SQL deyimi her çalıştırıldığında tabloya yeni bir kayıt eklenecektir.

Örnek için yine bahçe işleri veritabanında "kategoriler" tablosuna çeşitli kayıtlar ekleyelim. Bunun için SQL ifademiz şöyle olacaktır:

INSERT INTO kategoriler (kategoriID, kategoriAdi)
VALUES (5, 'Bahçe Çiçekleri')

INSERT INTO kategoriler (kategoriID, kategoriAdi)
VALUES (5, 'Bahçe Çiçekleri')

Sorgusunda eğer tablodaki bütün alanlara kayıt yapılacaksa sütun adlarını kullanmadan da kayıt ekleme işlemi yapılabilmektedir.

INSERT INTO kategoriler
VALUES (5, 'Bahçe Çiçekleri')


INSERT INTO deyimi ile çeşitli fonksiyonları da kullanmak mümkündür. Bir tarih bilgisi eklenmek istenildiğinde bunu doğrudan elle değil de bir fonksiyon aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Örneğin, “siparisler” tablosunu göz önüne alalım. Bir sipariş verildiğinde bu siparişin verilme tarihini sistemden alarak tabloya kaydedelim.

INSERT INTO siparisler (siparisID, müsteriID, calısanID, siparisTarihi) VALUES (16, 7, 4, GETDATE())Dikkat edilecek olursa sipariş tarihi bilgisi eklenmek istenildiğinde bu tarih bilgisi GETDATE ( ) fonksiyonu kullanılarak sistemden otomatik olarak alınmaktadır.
Alınan bu sistem bilgisi, siparisTarihi niteliğinin giriş değeri olmaktadır. Sorgu çalıştırıldığında ilgili kaydın eklendiği görülür.


INSERT INTO deyimi ile bir tabloya başka bir tablodan belirlenen bir satır bilgi eklenebilmektedir. Yani INSERT INTO deyimi ile birlikte alt sorgularda kullanılabilmektedir.
Alt sorgulama işlemleri için SELECT ifadesi kullanılmaktadır. Böyle bir alt sorgulama kullanılacağı zaman VALUES sözcüğü kullanılmaz.

Soru: Müşteriler tablosunda ilçesi ‘Çankaya’ olan müşterilerin musteriID, adi ve soyadi bilgilerini «secilenMüsteri» tablosuna kaydeden SQL ifadesi nedir?
Soruya dikkat edilirse soru iki bölümden oluşmaktadır. İlçesi Çankaya olanlar bulunacak ve ikinci olarak «secilenMusteri» tablosuna kayıt edilecek. Bu işlemler için SQL ifademiz şöyle olacaktır:
INSERT INTO secilenMusteri (musteriID, adi, soyadi) 
     SELECT musteriID, adi, soyadi
          FROM musteriler 
                WHERE ilce ='Çankaya'