12 Ocak 2017 Perşembe

SQL FONKSİYONLARININ KULLANIMI


Bu bölümde, SQL yapısal programlama dilinde standart olarak bulunan ve veri tabanı yönetiminde bizlere büyük kolaylıklar sağlayan temel SQL fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl kullanılacağını gösterilmketedir.
Fonksiyon kavramı,
SQL'de fonksiyonların yeri,
Tek satır fonksiyonlarının kullanımı:
Karakter fonksiyonları,
Sayısal fonksiyonlar,
Tarih fonksiyonları,
Dönüştürme fonksiyonları,
Diğer SQL fonksiyonları.
İç içe fonksiyon kullanımı.

Fonksiyon Nedir?

Fonksiyonlar veya bir başka deyişle işlevler, SQL'e bazı güçlü özellikler katan olanaklar olarak değerlendirilir.

SQL fonksiyonları, aynen programlama dillerinde olduğu gibi, kullanıcıya bazı özel işlemleri ve hesaplamaları otomatik olarak sağlar.
Bir fonksiyon; çeşitli argümanları girdi olarak alıp bir sonuç üreten hazır bileşenlerdir.
Kullanıcının, fonksiyonun adını ve gerekli argümanları tanımlaması yeterlidir. Bu bilgilere dayalı olarak fonksiyon, bir sonuç döndürür (üretir).