17 Ocak 2017 Salı

T-SQL ile Yığın İşlemleriYığın, belli sorguların arka arkaya yapılması anlamına gelmektedir.
SQL Server, arka arkaya gelen sorguları yığın olarak ele almaktadır.
Herhangi bir yığının sonunu belirlemek için GO komutu kullanılmaktadır.
SQL Server’da bir yığın çalışmaya başlamadan önce ayrıştırılır (parse edilir). Daha sonra ayrıştırılan bu sorgular derlenerek çalıştırılır. 


Genel kullanım biçimi şöyledir:
Komutlar
GO
Komutlar
GO
…. 


T-SQL’ de Kontrol Deyimleri

Diğer programlama dillerinde olan ve T-SQL’de yer alan bu kontrol deyimleri şunlardır:
IF… ELSE Yapısı
CASE Yapısı
WHILE Döngüsü
Bu üç yapı yapılan SQL sorgusunun herhangi bir noktasında bazı değerlerin kontrol edilerek çalıştırılmasını sağlamaktadırlar.