12 Ocak 2017 Perşembe

Veri Akış Testi


Algoritma içerisinde verinin ne şekilde değiştiğini anlamak için yapılan testtir.
Veri ile ilgili anormallikleri ortaya çıkartmak kullanılmaktadır.
Algoritma üzerinde farklı yollar ve farklı dataların seçilmesine dayanır.
Veri testtinin asıl Amacı path, branch ve  statment testlerinde eksik kalan kısımları tamamlamaktır.

Veri kod karar önemlidir.
Veri testti veri ile ilgili anormalliklerini tanımlamak için kullanılır.
Veri akış testi paths ve branch testleri arasındaki açıkları kapatmak için yapılmaktadır.