16 Ocak 2017 Pazartesi

VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK

Grup fonksiyonlarının tanımlanması,
Gruplama işlemlerini,
Gruplama işlemlerinde dikkat edilecek noktalar,
Birden fazla sütuna göre gruplama yapmak,
Grup koşullarının tanımlanması.

   
Önceki bölümde SQL'in bize sunduğu hazır fonksiyonların tek satırla ifade edilebilen tiplerini öğrenmiştik. Bu bölümde ise, SQL yapısal sorgulama dilinde bulunan çok satırlı fonksiyonları ele alacağız.

Bu bölümde, grup fonksiyonlarının nasıl tanımlanacağını, gruplama işlemlerini, gruplama işlemlerinde dikkat edilecek noktaları, birden fazla sütuna göre gruplama yapmayı ve grup koşullarının tanımlanmasını öğreneceğiz.