9 Ocak 2017 Pazartesi

White box Testi


Test kodun çalıştırılmasına dayanır.
Bu testin temel amacı, yazılımın cümlelerinin, kodun izleyebileceği bütün yolların, koşul cümlelerinin ve veri akışının doğruluğunun onaylanmasıdır.

Test kodun çalıştırılmasına dayanır.
Bu testin temel amacı, yazılımın cümlelerinin, kodun izleyebileceği bütün yolların, koşul cümlelerinin ve veri akışının doğruluğunun onaylanmasıdır.

Akış Kontrol Testi

Akış Kontrol testi(Control-flow testing): Yapısal bir test stratejisidir. Programın akışı üzerinden yapılmaktadır.
Akış kontrol testleri, veri akışı üzerinde sorun olması düşünülen kısımlarının alınıp test edilmesine dayanmaktadır.
Seçilen yollar üzerinde belirlenen test kümesi ile test işlemi gerçekleştirilir.
Her bir verinin program içerisindeki değerleri gözden geçirilir ve bu verilerin doğru çalışıp çalışmadıklarının belirlenmesi için veri yolları seçilir.

Motivasyon

Yeni yazılımlar için en çok kullanılan unit test yöntemidir.
Yapısal ve Object Oriented diller ile geliştirilmiş programlardaki hataları önemli ölçüde azaltmaktadır.

Akış grafiği üç temel ilkeden oluşmaktadır.


Program içerisinde if yada case gibi(end if, end loop, goto label,vb) program akışını farklılaştıran kod parçaları bulunmaktadır.
Süreç blokarı ise kesintisiz kodlardır. Herhangi bir şekilde akışı değiştirmezler.