9 Ocak 2017 Pazartesi

Yol(Path) Araçları


/* ABS
   This program function returns the absolute value of the integer
   passed to the function as a parameter.
    INPUT: An integer.
    OUTPUT: The absolute value if the input integer.
*/
1                  int ABS(int x)
2                  {
3                  if (x < 0)
4                      x = -x;
5                  return x;
6                  }

Koşul ve Durum testlerinde bulunamayan bir hata örneği
Normalde doğru olarak gözüken bir fonksiyon sınır değerinden daha fazla bir sayı ile test edilince taşma hatası oluştu.
Çünkü girilen değer integer olarak alınmakta idi.

Sonuçlar

Akış kontrol testi ile [control-flow testing] yazılımlar içerisindeki hataların önemli bir kısmı bulunabilir.
Koşul ve durum testleri beraber kullanılması başarıyı arttıracaktır. Bu nedenle 2 test yöntemi de bir arada kullanılmalıdır.
Test işlemini yaparken tek bir yol üzerine bağlı kalmayıp olabilecek diğer yollarıda test etmek gerkelidir.
Test araçları ve manual test yöntemleri kullanarak diğer yolarında doğruluğunu test etmek önemlidir.
Test öncesinde belirlenen datalar ile test sonuçlarında elde edilen veriler saklanmalı ve karşılaştırılmalıdır.
Bir testtin doğru çalışması o yapı üzerinde hata olmadığını göstermez!