17 Ocak 2017 Salı

CLR Stored Procedure



CLR (Common Language Runtime), Microsoft’un .NET mimarisi ile birlikte sunduğu yönetilebilir programlama platformudur.
CLR ve .NET dilleri ile SP’ler, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ve Trigger’lar gibi nesneleri kodlamak mümkündür. Dolayısı ile SP ve diğer nesneleri kodlamak için CLR’ ye ihtiyaç vardır. Bununla birlikle SP için çeşitli CLR prosedürleri’de beraberinde gelmektedir.
Güvenlik ve denetim gibi konularda CLR SP’ler, SQL Server için büyük avantaj sağlamaktadır.