17 Ocak 2017 Salı

Kullanıcı Tanımlı Stored Procedure


Programcı tarafından programlanan prosedürlerdir.
Konu olarak en fazla üzerinde duracağımız prosedürlerdir.
Geçerli oldukları duruma göre üç’ e ayrılırlar:
Geçici SP’ler,
Yerel SP’ler,
Uzak SP’ler.

Geçici Stored Procedure’ler, özellikle SQL Server’ın eski sürümlerinde kullanılan bir türdür.
Her oturum açıldığında derlenmesi gereken SP’lerdir.
Yerel SP’ler ise, kullanıcı tarafından oluşturulan ve bu ders boyunca üzerinde duracağımız SP’lerdir.
Uzak SP’ler, dağıtık bir modelde tasarlanan ve uzaktaki bir sunucuda yer alan SP’lerdir.