17 Ocak 2017 Salı

Stored Procedure


Prosedür, belli bir görevi yerine getirmek için yazılmış program parçacıklarıdır. Başka bir deyişle, herhangi bir işlevi yerine getirmek için yazılan kodların bir paket içerisinde tutulmuş halidir.
Bir prosedür başka bir prosedür tarafından da çağrılabilmektedir. Bu da, sık kullanılan işlemlerin bir defa yazılarak programın akışına göre defalarca kullanılmasını sağlamaktadır. Böylelikle kod yazımı ve programlama işlemi kolaylaştırılmış olmaktadır.
Stored Procedure’ler diğer programlama dillerindeki fonksiyonlarla aynı işleve sahiptir.
Oluşturulan bir Stored Procedure’e ana program içerisinde bir komut ile ulaşılmaktadır.
Aynı komut defalarca verilerek procedure çalıştırılabilmektedir. Dolayısı ile procedure defalarca yazılmayıp tek bir defa yazılıp çağrılmış olmaktadır.
Stored Procedure’ler, ilk defa 1980’li yıllarda Sybase veritabanı sunucusunda kullanılmıştır.
Sorguların önceden hazırlanması ve veritabanı yönetim sistemi içerisinde saklanması en büyük özelliğidir. Dolayısı ile aynı uzayda çalıştığı içinde daha hızlı sonuçlar alınabilmektedir.
Bir SP oluşturulduktan sonra veritabanı içerisinde saklanmaktadır ve ihtiyaç duyulduğunda ise çağrılmaktadır.

Stored Procedure’ler, oluşturma şekillerine göre dört’e ayrılırlar:
Extended Stored Procedure’ler
CLR Stored Procedure’ler
Sistem Stored Procedure’leri
Kullanıcı Tanımlı Stored Procedure’ler