17 Ocak 2017 Salı

VIEW’ ları Şifrelemek


Bazı durumlarda View’ları oluşturan kaynak kodların başkaları tarafından görülmemesi istenebilir. Böyle bir durumda SQL Server’ın kendi içerisinde yer alan bir şifreleme mekanizması bu yapıları kullanıcı için şifreler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şifrelenmiş bir View’ın içeriğini biz dahil hiç kimsenin görememesidir. Bu nedenle şifreleme işlemi uygulanmadan önce kaynak kodların bir kopyasının mutlaka saklanması gerekir.


View’ları şifrelemek için ENCRYPTION komutu kullanılmaktadır.
ENCRYPTION komutu View oluşturulurken kullanılacağı gibi sonradan da kullanılabilir. Bu komutun genel yapısı şöyledir.

CREATE VIEW view_adı
WITH ENCRYPTION
AS
SELECT cümlesi

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada, View’ın çalıştırılabileceği fakat kodlarının görülemeyeceğidir. Kaynak kodunu görmek için bir sistem prosedüründen faydalanalım. Query kısmına aşağıdaki komut yazıldığında ilgili View’ın şifrelendiğini belirten bir mesaj görüntülenir.
Şifreyi kaldırmak isterseniz View üzerinde yine bir değişiklik yaparak bunu yapabilirsiniz. Bunun için WITH ENCRYPTION komut satırını kaldırarak View’ı yeniden düzenleyebilirsiniz.