12 Ocak 2017 Perşembe

TO_NUMBER ( ) Fonksiyonu

Karakter alan olarak tanımlanmış bir sütunun içerdiği sayısal değerleri, sayısal veri türüne dönüştürmek için TO_NUMBER ( ) fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon şu şekilde tanımlanır;

     TO_NUMBER (katar, ‘biçimlendirme ifadesi’)

Biçimlendirme ifadesi, TO_CHAR  () fonksiyonunda olduğu gibidir.


Örnek: İşe giriş tarihlerine göre personel tablosunu sorgulayacağız. Arama ifadesi "Ocak 1, 1980" biçiminde olabilir. Bu ifadeyi SELECT deyiminin yorumlayabileceği bir biçime dönüştürmek gerekiyor. Amacımıza uygun SELECT deyimi şu şekilde olabilir;

SELECT adi, giris_tar      FROM personel
           WHERE giris_tar = TO_DATE ('Ocak 1, 1980', MONTH DD, YYYY')