12 Ocak 2017 Perşembe

TO_CHAR ( ) FonksiyonuBu fonksiyon, tarih veya sayısal bilginin istenildiği gibi biçimlendirilerek karakter dizisine dönüştürülmesini sağlar. İki farklı uygulama alanı bulunmaktadır.
Eğer tarih bilgisini karakter dizisine, yani bir katara dönüştürmek söz konusu ise;
    TO_CHAR (tarih, ‘biçimlendirme ifadesi’)
Eğer, bir sayısal değerin karakter katarına dönüştürülmesi isteniyorsa,
        TO_CHAR (sayı, ‘biçimlendirme ifadesi’)
tanımı kullanılır.Tarihle ilgili biçimlendirme ifadesi; bazı biçimlendirme elemanlarından ve kurallardan oluşur. Biçimlendirme ifadesi, tek tırnaklar arasında yazılır ve büyük küçük harf ayrımına karşı duyarlıdır. Tarih ile ilgili biçimlendirme ifadelerinde aşağıdaki tanımlardan yararlanılır;Zamanla ilgili biçimlendirme ifadeleri ise aşağıdaki elemanlardan oluşabilir;

Örnek-1: Personelin işe giriş tarihlerini MM/YY biçiminde elde etmek için şu şekilde bir sorgu düzenlenebilir;

SELECT adi, TO_CHAR (giris_tar, 'MM/YY')
FROM personel

Örnek-2: Personel maaşlarını, binler hanesinden ayırarak elde etmek istiyoruz. Ayrıca ücret rakamının sol tarafına ($) işaretini yerleştireceğiz. Amacımıza uygun sorgu şu şekilde düzenlenebilir;

SELECT adi, TO_CHAR (maasi, ‘$99.999')
FROM personel