12 Ocak 2017 Perşembe

Tarih-Zaman FonksiyonlarıTarih – zaman fonksiyonları, bir tabloda tarih ve zaman sorgulaması yapıldığında kullanılmaktadır.

Örneğin bir sipariş tablosunda belli bir tarih aralığında yapılan siparişler listelenmek istenildiğinde kullanılması gereken fonksiyonlardır. Bunun yanında bu fonksiyonlar, siparişlerin verilme tarihi, gönderilme tarihi gibi işlemlerin yapılmasında kullanılmaktadır.

Bir sonraki slaytta SQL’de kullanılan tarih ve zaman fonksiyonları detaylı olarak anlatılacaktır.


Parametre olarak verilen bir alandaki tarih bilgisinin;
DAY: Gün bilgisini,
MONTH: Ay bilgisini,
YEAR: Yıl bilgisini,
HOUR: Saat bilgisini,
MINUTE: Dakika bilgisini,
SECOND: Saniye bilgisini,
MILLISECOND: Milisaniye bilgisini,
WEEK: Yılın kaçını haftası olduğu bilgisini,
WEEKDAY: Haftanın kaçın gün olduğu bilgisini verir.


Tüm tarih – zaman fonksiyonları ile ilgili genel bir örnek aşağıda verilmiştir.
SELECT GETDATE ( ) AS "Şimdi",
    DATENAME (YEAR, GETDATE ( )) AS "Yıl",
    DATENAME (MONTH, GETDATE ( )) AS "Ay",
    DATENAME (DAY, GETDATE ( )) AS "Gün",
    DATENAME (WEEK, GETDATE ( )) AS "Hafta",
    DATENAME (WEEKDAY, GETDATE ( )) AS "Haftanın Günü",
    DATENAME (HOUR, GETDATE ( )) AS "Saat",
    DATENAME (MINUTE, GETDATE ( )) AS "Dakika",
    DATENAME (SECOND, GETDATE ( )) AS "Saniye",
    DATENAME (MILLISECOND, GETDATE ( )) AS "Milisaniye",

DateName fonksiyonu datepart olarak verilen parametrenin adını döndürür. Mesela verilen tarihin ay adını yada gün adını almak için kullanabiliriz. Kullanımı şu şekildedir;


DATENAME ( datepart , date )