12 Ocak 2017 Perşembe

ABS ( ) FonksiyonuParametre olarak verilen sayısal veri türündeki değerin mutlak değerinin alınmasını sağlamaktadır. Seçilen nitelikteki bütün değerlerin negatif yada pozitif olduğuna bakmadan pozitif olarak gösterilmesini sağlar.

SELECT ABS (-15) AS "Argüman-1"
                    ABS (15) AS "Argüman-2"