12 Ocak 2017 Perşembe

COUNT ( ) FonksiyonuBir tablodaki kayıtların sayılması amacıyla COUNT ( ) fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon iki farklı biçimde kullanılabilir;
COUNT (*)
COUNT (sütun)

COUNT (*) fonksiyonu, NULL değerleri de içeren tüm kayıtların sayılmasına neden olur. WHERE ile birlikte kullanılırsa, bu koşula uygun tüm kayıtların sayısının öğrenilmesini sağlar.

İkinci biçim tercih edilirse, yani COUNT (sütun) biçiminde kullanılırsa, söz konusu sütunda NULL değerler içermeyen tüm kayıtların sayılmasına neden olur.


Tablo içerisinde herhangi bir sayma işlemini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Örneğin toplam personel sayısı, toplam bayan personel sayısı v.b. Sayma işlemlerinde kullanılabilir.

Örnek-1: 30 numaralı bölümde görev yapan kaç tane personel olduğunu bulmak istiyoruz. SELECT deyimi şu şekilde düzenlenir;

SELECT COUNT (*) AS "Personel Sayısı"
              FROM personel
                 WHERE bolumID = 30