12 Ocak 2017 Perşembe

MAX ( ) ve MIN ( ) Fonksiyonları

Tablonun içerdiği değerlerin en büyük ve en küçük olanlarını bulmak için MIN ( ) ve MAX ( ) fonksiyonları kullanılır. Bu fonksiyonlar herhangi bir veri türüne uygulanabilir.

Örnek-1: Personel ücretlerini göz önüne alalım. En az ve en yüksek ücretin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Amacımıza uygun SELECT deyimi aşağıda belirtildiği biçimde olabilir;

SELECT MIN (maasi) AS "En Az", MAX (maasi) AS "En Fazla"
    FROM personelTablonun içerdiği değerlerin en büyük ve en küçük olanlarını bulmak için MIN ( ) ve MAX ( ) fonksiyonları kullanılır. Bu fonksiyonlar herhangi bir veri türüne uygulanabilir.

Örnek-1: Personel ücretlerini göz önüne alalım. En az ve en yüksek ücretin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Amacımıza uygun SELECT deyimi aşağıda belirtildiği biçimde olabilir;

SELECT MIN (maasi) AS "En Az", MAX (maasi) AS "En Fazla"
    FROM personel


Örnek-2: İşe en son giren personelin işe giriş tarihini belirlemek için SELECT deyimi şu şekilde düzenlenebilir;

SELECT MAX (giris_tarihi)      FROM personel
Örnek-3: Personel isimlerini alfabetik olarak sıraladığımızda birinci sırada hangi ismin elde edileceğini şu şekilde öğrenebiliriz;

SELECT MIN (Adi)      FROM personel


Örnek-3: En düşük maaş alan personel kimdir? Bu sorgunun yapılabilmesi için bir alt sorguya daha ihtiyaç vardır. Bu durumda SQL ifadesi aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT adi, soyadi      FROM personel
           WHERE maasi = (SELECT MIN (maasi)
                                                    FROM personel)