12 Ocak 2017 Perşembe

Trigonometrik FonksiyonlarSIN, COS, TAN, COT: Trigonometrik fonksiyonlardır. Belirtilen sayısal veri türü içeren alanda sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant trigonometrik değerlerinin hesaplanmasını sağlamaktadır. Örneğin tüm öğrencilerin vize notları üzerinde bunların uygulanışı şöyledir.

SELECT vize, SIN (vize), COS (vize), TAN (vize), COT (vize)
          FROM öğrenciler


EXP, LOG: Exp üssel bir fonksiyon olmasını yanı sıra veritabanındaki bir değerin kuvvetinin alınmasını sağlar. e değeri 2.71 dir. Log fonksiyonu ise belirtilen değerin logaritmasının hesaplanmasını sağlar.

SELECT vize, EXP (vize) AS "Üssü", LOG (vize) AS "Logaritması"
          FROM öğrenciler