9 Ocak 2017 Pazartesi

Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model)

Zaman içinde, her bir veri modeli için birçok VTYS üretilmiştir. Ancak şu ana kadar hiçbir VTYS içinde kullanılmamış bir veri modeli daha bulunmaktadır. Bu veri modeli Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model) adıyla bilinmektedir.
Varlık-ilişki modeli, Türkçe kelimelerinin baş harflerinden türetilerek Vİ veya İngilizce kelimelerinin baş harflerinden türetilerek ER modeli olarak kısaca isimlendirilir.

Varlık-ilişki modeli herhangi bir VTYS’nde kullanılmasa bile, veri çözümlemede, modellemede ve ilişkilerin ortaya konulması açısından çok kullanılan bir araçtır.
Bu modelin kullanımı ile VTYS?’den bağımsız olarak veri çözümlenir, modellemesi ve ilişkileri tamamlandıktan sonra herhangi bir VTYS veritabanı şemasına dönüştürülür.


Varlık (entity), var olan ve diğer varlıklardan ayırt edilebilen bir nesnedir.

Örneğin;
Bir bilgisayar,Bir tavşan,Bir araba, Bir kız çocuğu birer varlık olarak değerlendirilir. Bu kavram, aslında dünyamızdaki var olan nesneleri, olayları ve kavramları tanımlamaktadır.

Varlık Dizisi
Aynı türdeki varlıklar bir araya gelerek bir varlık dizisi oluşturuyorlar.

Örneğin; “Adam” bir varlık olmasına karşılık; onun yer aldığı “öğrenci” tanımı da bir varlık olarak değerlendirilir.
Aynı türdeki varlıklar bir varlık dizisi ya da bir başka deyişle varlık kümesi oluşturur.

Örneğin; bir okuldaki tüm öğrenciler «öğrenci», bu okuldaki tüm dersler ise «ders» isimli bir varlık olarak değerlendirilebilir.
Çok sayıdaki öğrenci topluluğu da bir varlık oluşturur.