9 Ocak 2017 Pazartesi

Varlık-İlişki Modelinin TablolaştırılmasıÖrnek-2: Bir müşteri birden fazla otomobile sahip ve her otomobil modeline birden fazla müşteri sahip olabilir. Bu durumda otomobiller ile müşteriler arasındaki ilişki çoktan-çoğa biçimindedir.
Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması


ER şemasına uygun olarak aşağıdaki ifadeler yazılabilir:
Müşteri ={Müşteri No, Adı}
    Otomobil ={Oto Model, Renk}
    Sahip ={Müşteri No, Oto Model, Tarih}

Sahip isimli ilişkiye dayanılarak aşağıdaki tablo oluşturulabilir.


Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Örnek-3: Bir müşteri birden fazla otomobile sahip olabilir. Ancak tersi doğru değildir. Yani bir otomobil modeli iki farklı müşteriye ait olamaz. Bu durumda ER şeması aşağıdaki şekilde çizilebilir.

Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

“Sahip” tablosu ile “Otomobil” tablosu aynı tablo içine birleştirilir.

Müşteri = {Müşteri No, Adı}

Otomobil = {Oto Model, Renk, Müşteri No, Tarih}

Bu durumda “Otomobil” tablosunun görünümü şu şekilde olacaktır:


Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Örnek-4: Bir müşteri sadece bir otomobil modeli satın alabilmektedir. Aynı biçimde, bir model otomobil sadece bir müşteriye satılabilmektedir. Böyle bir durumda varlık-ilişki modeli aşağıdaki şekilde olabilir:Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Yöntem-1: Müşteri varlığı ile otomobil ve sahip ilişki şu şekilde ifade edilebilir:

Müşteri = {Müşteri No, Adı}

Otomobil = {Oto Model, Renk}

Sahip = {Müşteri No, Oto Model, Tarih}

Burada Sahip ilişkisine Müşteri No niteliği anahtar olarak düşünülmüştür.


Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Bunun yerine Oto Model varlığı da bir anahtar olarak tasarlanabilir:

Sahip = {Müşteri No, Oto Model, Tarih}

Oto Model niteliği anahtar kabul edilerek Sahip isimli ilişki şu şekilde tabloya dönüştürülebilir.Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Yöntem-2: Sahip ile Otomobil varlıkları birleştirilerek Otomobil ya da Müşteri tablosu elde edilir.

Sahip ile Otomobil varlıkları birleştirilerek Otomobil tablosu elde edilir.

Müşteri = {Müşteri No, Adı}

Otomobil = {Oto Model, Renk,  Müşteri No,  Tarih}

Sahip ile Müşteri varlıkları birleştirilerek Müşteri tablosu elde edilir.

Müşteri = {Müşteri No, Adı, Oto Model, Tarih}

Otomobil = {Oto Model, Renk}Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Yöntem-3: Sahip ile Otomobil ve Müşteri varlıkları bir tablo üzerinde birleştiriliyor. Bu tablonun adı Satış olsun. Bu tablo,

Müşteri = {Müşteri No, Adı, Oto Model, Renk, Tarih} veya

Müşteri = {Müşteri No, Adı, Oto Model, Renk, Tarih} biçiminde olabilir.

Müşteri No niteliğinin anahtar olarak kabul edildiği birinci durum için tablo şu şekilde düzenlenebilir: