9 Ocak 2017 Pazartesi

Varlık-İlişki Şemaları

Varlık-ilişki modelinde varlıklar ve ilişkileri tanımlamak için aşağıda belirtilen şema öğeleri kullanılır.

İlişki Türlerinin Gösterilmesi

İlişki türleri;

Birden-bire
Birden-çoğa
Çoktan-bire
Çoktan-çoğa

biçiminde tanımlanmıştı. Bu ilişkiler, varlık-ilişki yani ER şemaları ile yandaki şekilde gösterilebilir.


Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Bir veritabanı, tablolardan oluşur.

Varlık-ilişki şemaları biçiminde çizilen bir veritabanı tablolar halinde gösterilebilir.

Veritabanının her varlık kümesi ve her ilişki kümesi için, bu isimlerle simgelenen birer tablo düzenlenir.


Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması

Örnek-1: Aşağıdaki varlık-ilişki şemasını göz önüne alalım. SSK No ve Hesap No alanları anahtar alanlardır.


Bu varlık-ilişki diyagramı aynı zamanda dış model (external model) olarakta adlandırılır.

Varlık-İlişki Modelinin Tablolaştırılması