9 Ocak 2017 Pazartesi

Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar


Bazı durumlarda varlık kümesi içinde bir anahtar bulmak mümkün olmayabilir. Hatta niteliklerinin tümü bir araya getirildiğinde yine bir anahtar elde edilemeyebilir. Böyle varlık kümelerine zayıf varlık kümesi adı verilir.

Buna karşılık, varlık kümesinin içerdiği niteliklerden en az biri bir anahtar oluşturabiliyorsa bu varlık kümesine kuvvetli varlık kümesi adı verilir.


Zayıf ve Kuvvetli Varlıklar

Örnek: Bir “PERSONEL” varlığının aşağıda belirtilen niteliklere sahip olduğunu varsayalım.

“Adı ve Soyadı”
“Doğduğu İl”
“Eğitim Düzeyi”

Bu üç nitelikten oluşan varlık kümesi, bir zayıf varlık kümesi olarak değerlendirilir.
Çünkü, bu küme içinde aynı isim ve soyadına sahip çok sayıda PERSONEL olabilir. O halde bir anahtar olarak kabul edilemez. Benzer biçimde “doğduğu il” ve “eğitim düzeyi” nitelikleri de aynı nedenlerden ötürü birer anahtar olamaz. Bu niteliklerin tümünün birleşimi bile bir anahtar olamaz.