12 Ocak 2017 Perşembe

TO_CHAR ( ) Fonksiyonu



Bu fonksiyon, tarih veya sayısal bilginin istenildiği gibi biçimlendirilerek karakter dizisine dönüştürülmesini sağlar. İki farklı uygulama alanı bulunmaktadır.
Eğer tarih bilgisini karakter dizisine, yani bir katara dönüştürmek söz konusu ise;
    TO_CHAR (tarih, ‘biçimlendirme ifadesi’)
Eğer, bir sayısal değerin karakter katarına dönüştürülmesi isteniyorsa,
        TO_CHAR (sayı, ‘biçimlendirme ifadesi’)
tanımı kullanılır.



Tarihle ilgili biçimlendirme ifadesi; bazı biçimlendirme elemanlarından ve kurallardan oluşur. Biçimlendirme ifadesi, tek tırnaklar arasında yazılır ve büyük küçük harf ayrımına karşı duyarlıdır. Tarih ile ilgili biçimlendirme ifadelerinde aşağıdaki tanımlardan yararlanılır;



Zamanla ilgili biçimlendirme ifadeleri ise aşağıdaki elemanlardan oluşabilir;

Örnek-1: Personelin işe giriş tarihlerini MM/YY biçiminde elde etmek için şu şekilde bir sorgu düzenlenebilir;

SELECT adi, TO_CHAR (giris_tar, 'MM/YY')
FROM personel

Örnek-2: Personel maaşlarını, binler hanesinden ayırarak elde etmek istiyoruz. Ayrıca ücret rakamının sol tarafına ($) işaretini yerleştireceğiz. Amacımıza uygun sorgu şu şekilde düzenlenebilir;

SELECT adi, TO_CHAR (maasi, ‘$99.999')
FROM personel